Lån til bil for unge mennesker – hvilke muligheter har man?

Bilfinansiering er et emne der det finnes mange forskjellige mennesker som har mange forskjellige meninger. ”Problemet” er at det ikke ligger noe klart fasitsvar i bunn når man skal skaffe seg et billån. Etter at jeg selv nylig har gjennomgått en prosess hvor jeg måtte finne frem i jungelen av finansieringsløsninger har jeg tenkt meg å dele erfaringene i denne artikkelen.

Det er viktig allerede fra starten av å vite at norske banker tilbyr to forskjellige typer billån. Først har man de bankene som tilbyr skreddersydde motorlån (BIL og MC) med en forholdsvis lav rente. For å være kvalifisert til å søke et slikt lån er man nødt til å være i besittelse av noen dyre materiale eiendeler som man kan sette som sikkerhet. Det aller vanligste er å enten ta pant i bilen du kjøper eller i en form for bolig. Husk at det ikke nødvendigvis trenger å være din egen bolig såfremt du finner noen som stoler på at du klarer å nedbetale lånet ditt i tide. I likhet med de fleste andre lån vil banken gi deg lavere rente basert på hvor mye egenkapital du selv kan klare å skaffe.

Jeg fikk tidlig beskjed om at det gjennom lånefinansiering ville lønne seg å bruke boligkreditt, eller refinansiere allerede eksisterende boliglån, slik at sikkerheten ble satt i boligen og ikke i bilen. Det ville gi lavere rente, men forutsatte at boligens verdi var høyere enn eksisterende lån.

Et annet alternativ er forbrukslån. Når du søker om et forbrukslån er du ikke pliktig til å melde fra til banken hvilket formål du har med pengene, noe som i realiteten betyr at du kan kjøpe ”hva som helst”. Mange velger å søke om forbrukslån fordi det er lettere å få innvilget, ingen spørsmål blir spurt om lånets bruksområde og i nesten alle tilfellene er det en betraktelig kortere behandlingstid på slike lån. Hvis du har lyst på billån og stiller uten mulighet til å ta pant i enten bolig eller den nye bilen, så er et forbrukslån den eneste løsningen på problemet.

Er billån virkelig så lurt?

Når man besøker banken som ung bilkjøper vil man i mange av tilfellene bli nødt til å høre de bankansattes meninger om hvorvidt du bør ta opp et lån for å skaffe deg en bil eller ei. Det jeg fikk høre var at bil, i motsetning til for eksempel bolig, vil være konsum og ikke investering. Derfor mente de at det ikke i alle tilfeller vil lønne seg å lånefinansiere.

Under mitt møte med banken ble det også foreslått at jeg skulle spare et halvt års tid og så kjøpe en bil innenfor de rammene som inntekten min tillot. Dette var et alternativ jeg fort slo fra meg da bilen jeg ønsket meg var av en type som jeg neppe ville kunne betalt uten lån de nærmeste to årene.

Så ja, billån er ikke bare lurt, men også i mange tilfeller helt nødvendig.

Hvor fort må man betale ned lånet?

Dette spørsmålet er noe du er nødt til å henvende til banken din, men en hovedregel er at lånet betales ned i takt med bilens verdifall. For å finne ut hvor fort bilen din kommer til å falle i verdi kan du bruke Dinside.nos bilverdikalkulator hvor du taster inn biltype og modellår – for deretter å la kalkulatoren beregne bilens nåverdi.

Avslutningsvis vil jeg råde deg til å tenke nøye om hvilken type bil du faktisk trenger og hvilken type finansieringsløsning du ønsker å benytte deg av. Lån, uavhengig av hvor gunstige vilkår du skulle klare å oppnå, vil alltid være dyrere enn selvfinansiering. Men nå stiller du forhåpentligvis litt sterkere når du skal ut og finne ut hvordan du skal betale for den bilen du kjøper.